ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2559 จุดเริ่มต้นของแบรนด์กาแฟ “VINCIT COFFEE” ได้เริ่มต้นขึ้น จากความมุ่งมั่นและสนใจที่จะพัฒนา “เมล็ดกาแฟไทย” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จนนำไปสู่การเสาะหาแหล่งปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และวินาทีที่ได้มีโอกาสพบ พูดคุย และชิมกาแฟ ณ สวนของเกษตรกร “พี่อาหลง” และครอบครัว เจ้าของสวนกาแฟพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,287 เมตร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่นั่น VINCIT COFFEE ได้ถือกำเนิดขึ้น

ด้วยจุดมุ่งหมายที่ตรงกันของทีม VINCIT และพี่อาหลง ที่อยากพัฒนาเมล็ดกาแฟในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และรสชาติที่ดีมากขึ้น ผนวกกับเอกลักษณ์และรสชาติพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเริ่มต้นทำกาแฟด้วยกัน โดยตั้งเป้าหมายสร้างเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพในราคาที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป

เริ่มแต่ต้นน้ำสร้าง “เมล็ดกาแฟ” ที่เป็นเอกลักษณ์

เพื่อการพัฒนาในระยะยาว เราได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทีมของเราได้อธิบายให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าใจความสำคัญพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่การตัดแต่งต้นกาแฟ ทำความสะอาดสวน ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องของการแปรรูปสารกาแฟอย่างต่อเนื่อง จนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองได้เป็นที่สำเร็จ

ที่สุดแล้วจากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ผลของความพยายามได้ผลิดอกออกผล ด้วยการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบจากไร่ของพี่อาหลงและครอบครัว เราสามารถคว้ารางวัล 10 สุดยอดสารกาแฟไทยในลำดับที่ 7 เมื่อปี 2561 (ประเภทวอชโปรเซส หรือ การแปรรูปแบบเปียก) และ 10 สุดยอดสารกาแฟไทย ลำดับที่ 9 ประเภทฮันนี่โปรเสส เมื่อปี 2563

ทุกวันนี้เรายังคงไม่หยุดนิ่ง มุ่งพัฒนาการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบใหม่ๆ ทั้ง เนเชอรัล โปรเซส,เซมิ-วอช โปรเซส และโปรเซสอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สารกาแฟไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเสาะหาพันธมิตรจากแหล่งปลูกใหม่ๆ ในอนาคต

กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ สิ้นสุดที่ปลายลิ้น

นอกจากผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพแล้ว เราได้นำเมล็ดกาแฟดิบเหล่านั้นส่งตรงมายังโรงคั่วของพวกเรา ด้วยเครื่องคั่วระดับคุณภาพจากต่างประเทศ ผนวกรวมกับรูปแบบโปรไฟล์การคั่วเฉพาะตัว ทำให้ได้เมล็ดกาแฟคั่วสดที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย ทั้งคั่วอ่อน คั่วกลาง และคั่วเข้ม ที่พร้อมคั่วสดใหม่ส่งตรงไปยังผู้บริโภคในทุกวัน

รวมไปถึงเรามีบริการคั่วเมล็ดกาแฟตามโปรไฟล์เฉพาะของลูกค้าที่เป็นร้านกาแฟต่างๆ ให้มีรสชาติเฉพาะ รับให้คำปรึกษาด้านการเปิดร้าน การชงกาแฟ และความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟเบื้องต้น เพื่อส่งต่อประสบการณ์ในการทำเมล็ดกาแฟที่เราได้รับ และพร้อมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากพันธมิตร และผู้คนที่รักในการดื่มกาแฟ

ทั้งหมดเพื่อพัฒนาเมล็ดกาแฟไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุด